Hỏi – đáp nhanh tìm ra người mắc chứng “nghiện thuốc”

Trả lời những câu hỏi này để biết bạn có đang lạm dụng việc dùng thuốc hay không nhé!

Hỏi - đáp nhanh tìm ra người mắc chứng "nghiện thuốc" 1

 

Bình luận